KOI Théloading
KOI Thé

Store

KOI Thé

KOI PEARL PLAZA

(+84) 028-3899-0588

Koi Thé Café Pearl Plaza, Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

09:00~22:00

粉圓