KOI Théloading
KOI Thé

Store

KOI Thé

KOI THE GARDEN MALL

(+84) 028-7309-6788

190 Hồng Bàng, phường 12, Quận 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

(Mon~Fri) 10-22
(Sat~Sun) 09-22

粉圓