KOI Théloading
KOI Thé

Store

KOI Thé

CAO THẮNG 62C

(+84) 028-3818-1528

62C Đường Cao Thắng, phường 5, Hồ Chí Minh, Việt Nam

10:00-22:00 (Mon-Fri)
09:00-22:00 (Sat-Sun)

粉圓